top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Dialog med en dikterdronning, Christiania Klangkollektiv

Christiania Klangkollektiv:
Torun Torbo, fløyte
Mari Giske, bratsj
Gunnar Hauge, cello
Emil Duncumb, hammerklaver

Konsertfortelling med Christiania Klangkollektiv

Anna Louisa Karsch var opplysningstidens "influenser". Hun "brandet" seg selv som "Den tyske Sappho".

Publikum får møte og bli kjent med denne fascinerende 1700-tallsdikterinnen som kom fra enkle kår, men diktet seg inn i Berlins kulturelle sirkler. Der møtte hun Carl Philipp Emmanuel Bach, som har skrevet musikken i konsertforestillingen. Komposisjonene er bevisst valgt for deres grad av gjenomsiktighet og en karakter av diskusjon og drøfting, helt i tråd med opplysningstidens prinsipper.

Konsertfortellingen dreier seg rundt en tenkt kommunikasjon mellom Karsch selv, spilt av Torun Torbo, og "vår tid", representert ved bratsjist Mari Giske, i en dramatisert samtale på scenen. En dialog som gjenspeiler musikkens karakter og opplysningstidens ideal.

Tilnavnet hennes, "Den tyske Sappho", henspiller på en gammel gresk dikterinne, og det ble gitt henne av en samtidig poet og venn. Det spesielle er at hun selv omfavnet denne merkelappen og brukte den bevisst, i en slags markedsføring, eller profilering.

I konsertfortellingen leker vi oss frem til en slags kommunikasjon mellom tidsaldrene. På den måten finner vi likheter og ulikheter mellom hennes kamp for et livsgrunnlag som dikter og vår tids kunstneres kamp for å nå igjennom muren av mediainntrykk.

Christiania Klangkollektiv er et nystartet ensemble som spesialiserer seg på musikk etter barokken, spilt på historiske instrumenter. Initiativtakere er Torun Torbo og Mari Giske, og med seg i dette prosjektet har de Gunnar Hauge på cello og Emil Duncumb på hammerklaver.

bottom of page